Ottolainat

Datwin-ottolainat on enemmän, kuin pelkkä lainarekisteriohjelma.

Voit jo rahoitusvaihtoehtoja suunnitellessasi saada ohjelmasta monipuolisia vertailutietoja ja raportteja päätösten ja neuvottelujen tueksi. Koska ohjelmaan syötettyjen luottojen tiedot ovat rekisterissä tapahtumittain, voit tarvittaessa tutkia tarvitsemaasi tietoa välittömästi näyttöruudulla.

Lainoissa tapahtuvat muutokset, kuten koron, kurssin, lyhennyksen, laina-ajan ja pvm:n, voit päivittää ohjelmaan vaivattomasti ja nähdä vaikutukset heti näyttöruudulla.

Erilaiset muutostoiminnot mahdollistavat myös monipuoliset entä/jos pohdiskelut.

Selkeitä raportteja voit tilata monilla eri poiminta- ja lajitteluehdoilla ja saada tarpeelliset tiedot haluamaltasi ajanjaksolta palvelemaan kirjanpitoa ja aktiivista lainasalkunhallintaa.

Tietojen siirto anto- ja ottolainoista kassansuunnitteluohjelmaan tapahtuu halutulta aikajaksolta tiedostosiirtona, jolloin tieto on aina ajantasalla ja oikeaa.

Ohjelmiston monijärjestelmä- ja monenkäyttäjän ominaisuudet mahdollistavat luottojen seurannan ja hallinnan omissa itsenäisissä kokonaisuuksissa yhden käyttäjän tai monen käyttäjän ratkaisuna.

Luotot
Datwin -luottojenhallintaohjelmalla ylläpidät erilaiset luotot ja sijoitukset:
- pankki-, valuutta-, tel-, arava- ja vuosimaksulainat, osamaksurahoitussopimukset, leasingsopimukset, takaussopimukset, lyhytaikaiset sijoitukset ym.

Ohjelman avulla voit hallita erilaiset lainatyypit: - tasalyhennys, annuiteeti, prosenttilyhennys, bullet, arava ja vuosimaksu.

Uusi luotto
Uuden lainan syöttö on tehokasta ja vaivatonta. Halutessasi voit normaalien perustietojen syötön vaihtoehtona kopioida perustiedot miltä tahansa olemassaolevalta lainalta ja tehdä muutokset valmiiseen pohjaan.

Rekistereissä olevien perustietojen valinta tapahtuu alasvetovalikoiden avulla, jolloin virhesyöttömahdollisuus on poissuljettu. Uusien rahalaitosten, valuuttojen ym:n perustaminen käy uuden lainan syötön yhteydessä vaivattomasti ilman aikaavieviä valikosta toiseen siirtymisiä.

Luottosuunnittelu
Uuden lainan syötön helppous ja ohjelman monijärjestelmäpiirre mahdollistavat vaivattoman tavan suunnitella ja pohtia eri rahoitusvaihtoehtojen edullisuuksia. Saat neuvotteluiden avuksi useita luottovaihtoehtoja esim. erilaisilla laina-ajoilla ja koroilla. Voit halutessasi nähdä lähivuosien suunnitellut rahoituskulut numeroina ja/tai graafisina vertailuina.

Odotettavissa olevien korko- tai kurssimuutosten vaikutukset saat selville Datwin -luottojenhallinnan avulla murto-osassa siitä ajasta, joka kuluisi käsilaskennassa. Suunnittelua helpottaa myös mahdollisuus kopioida haluamasi yrityksen tiedot uudelle yritykselle.

Olemassaolevat lainat
Lainat ovat rekisterissä tapahtumittain ja voit tehdä muutoksia lainoihin tarvittaessa. Muutosten vaikutus päivittyy tapahtumiin välittömästi, ja voit tulostaa haluamasi raportit välittömästi.

Raportointi
Selkeä ja monipuolinen raportointi mahdollistaa Datwin -luottojenhallinnan tehokkaan hyödyntämisen. Tavoitteena on tuottaa selkeää ja informatiivistä raporttia käyttäjän omilla ehdoilla. Eri raporteille voit antaa erilaisia poimintaehtoja:

  • lainoittain
  • rahalaitoksittain
  • valuutoittain
  • lainatyypeittäin
  • korkosidonnaiuuksittain
  • kohteittain

Poimintaehtojen yhdistelmät täyttävät vaativimmatkin tiedontarpeet. Raportit voit ohjata näytölle, kirjoittimelle tiedostoon tai tulostusjonoon odottamaan sopivaa tulostushetkeä.