Antolainat

Yleistä
Datwin –lainalaskutusohjelmisto soveltuu erilaisten anto- ja aravalainojen laskuttamiseen ja saatavaseurantaan. Ohjelmiston suunnittelussa ja toteutuksessa on lähtökohtana ollut käyttäjien vaatimukset: helppo käytettävyys, selkeä ohjeistus ja monipuolinen raportointi. Ohjelma koostuu kahdesta pääohjelmasta, lainarekisteri ja laskutus/saatavareskontra. Lainarekisterin avulla seuraat lainojen toteutuneita ja tulevia (ennuste) tapahtumia. Lainarekisterin tapahtumat muodostavat pohjan lainalaskutukselle ja reskontraseurannalle. Ohjelman avulla voit hallita erilaiset lainatyypit: tasalyhennys, annuiteetti, prosenttilyhennys, bullet (kertasuoritteinen), arava ja vuosimaksu (yhtenäislaina).

Lainarekisteri
Ohjelmaan syötettyjen luottojen tiedot ovat rekisterissä tapahtumittain, joten näet tarvitsemasi tiedon välittömästi näyttöruudulla. Myös reskontratilanteen saat selville yhden painikkeen avulla, joten tiedon haku onnistuu useimmiten yhdeltä päänäyttöruudulta. Lainoissa tapahtuvat muutokset, kuten koron, lyhennyksen, laina-ajan ja pvm:n, voit päivittää ohjelmaan vaivattomasti ja nähdä vaikutukset heti näyttöruudulla. Muutokset toteutetaan lainakohtaisena tai ryhmämuutoksina. Lainarekisteristä on tulostettavissa monipuolisia raportteja. Raportit voit tilata monilla eri poiminta- ja lajitteluehdoilla ja saada tarpeelliset tiedot haluamaltasi ajanjaksolta.

Vakuus/takaajarekisteri
Vakuus/takaajarekisteristä saat haluamasi tiedot vakuuksista, takaajista ja kiinnityksistä. Vapaana oleva vakuusresurssi selviää myös rekisterin tiedoista.

Asiakasrekisteri
Asiakasrekisterissä ylläpidät osoite ja 2 –velallisen tiedot. Perusraporttien lisäksi saat laina- ja korkotodistukset, sekä verottajalle tulostettavat verotiedot.

Laskutus
Laskujen muodostaminen ja tulostaminen onnistuu ohjelmalla vaivattomasti ja nopeasti. Poimit laskutusalustalle yksittäis- tai ryhmälaskuja. Tarkistettuasi laskujen oikeellisuuden, tulostat kirjanpitoraportit, laskut ja päivität laskut saatavareskontraan.

Saatavareskontra
Suoritukset kirjataan saatavareskontraan pankkitiedostosta (automaattipäivitys) tai käsisuorituksena. Suorituspäiväkirja, saldoluettelo, reskontralista ja kirjatut suoritukset ovat raportteja, joiden avulla olet selvillä saatavatilanteesta. Selkeiden raporttien lisäksi näet näyttöruudulla kokonais-/osasuoritustilanteen laskuittain eriteltynä lyhennyksiin, korkoihin, viivästyskorkoihin ja kuluihin.

Tiedonsiirto
Laskulle tulostuvan viitenumerossa olevan tunnisteen avulla osaa pankkiohjelma jakaa tulleet aravasuoritukset omaan paikkaan, josta datwin -ohjelma noutaa ja päivittää ne datwin -reskontraan. Tiedot/tarkistukset kirjanpitoon saadaan laskutuksen ja saatavareskontran kirjanpitoraporteilta.

Yhteenveto
Datwin –lainalaskutusohjelmisto on nykyaikainen selkeä ja helppokäyttöinen windows –ohjelma, jonka avulla lainojen ylläpito, laskuttaminen ja saatavaseuranta hoituvat tehokkaan vaivattomasti. Tehokkuus ja vaivattomuus mahdollistavat ajansäästön avulla kustannusten säästöä.